Uczniowie mogli złożyć wnioski o stypendium w dwóch programach: "Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz programu "Mazowsze – stypendium dla uczniów szkół zawodowych".

Głównym kryterium oceny były ponadprzeciętne wyniki w nauce. W przypadku uczniów ubiegających się o stypendium "Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" warunkiem koniecznym jest uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, oraz co najmniej średnią 4,75 z pozostałych przedmiotów.

Uczniowie szkół zawodowych ubiegający się o stypendium w drugim programie muszą m.in. osiągnąć wysokie wyniki w nauce i ukończyć co najmniej II klasę szkoły zawodowej. W obu przypadkach dodatkowe punkty otrzymają finaliści i laureaci konkursów i olimpiad.

Do programu stypendialnego na rok 2017/2018 dla uczniów szczególnie uzdolnionych wpłynęło 1305 wniosków, z czego 641 otrzyma wsparcie w wysokości 477 zł. Do programu dla uczniów szkół zawodowych zgłosiło się 1005 osób, z czego 480 przez 10 miesięcy będzie otrzymywać stypendium w wysokości ok. 478 zł. Łącznie wpłynęło ponad 2,3 tys. wniosków, spośród których wyłoniono 1121 najlepszych uczniów.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w środę w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Poprzedziły ją prezentacje projektów stypendystów roku szkolnego 2016/2017. Projekty dotyczyły m.in. wykorzystania druku 3D w tworzeniu części mechatronicznych, badania wpływu barw światła na wzrost i fotosyntezę roślin, łazika zbierającego informacje o otoczeniu i zagrożeniach oraz aplikacji ułatwiającej osobom starszym korzystania z komputera.

Marszałek województwa Adam Struzik, zwracając się do 27 uczniów z regionu, którzy otrzymali największą liczbę punktów, a także stypendystów z poprzedniego roku, powiedział - powołując się na dane Eurostatu - że województwo mazowieckie w latach 2007-2013 było liderem, jeżeli chodzi o wzrost PKB na głowę mieszkańca. Jak wskazał, jednym z powodów tego wzrostu jest przedsiębiorczość, która – jak podkreślił - jest uzależniona od kapitału ludzkiego.

W ocenie Struzika, projekty zaprezentowane przez ubiegłorocznych stypendystów pokazują, że "to są najlepiej ulokowane pieniądze unijne, jakie można sobie wyobrazić". W jego ocenie pieniądze ze stypendium dają szansę poszerzenia swoich umiejętności, wiedzy i realizacji marzeń.

"Nasza wspólnota mazowiecka liczy sobie 5 360 tys. obywateli. I jesteście tą jej częścią, która jest przyszłością. Życzę wam, żeby to stypendium pomogło wam zrealizować wasze marzenia, wasze ambicje, wasze pomysły, a może się nawet wzbogacić. Nawet jeżeli na razie o kilkadziesiąt złotych, to kto wie, jak będzie w przyszłości" - powiedział Struzik.

"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka" oraz "Mazowsze – stypendium dla uczniów szkół zawodowych" są realizowane po raz trzeci. Jak informuje Urząd Wojewódzki, do tej pory wsparcie finansowe otrzymało 5534 stypendystów na łączną kwotę 29 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (PAP)