- Niewrażliwy, nieczuły na głosy najważniejszych w procesie edukacyjnym środowisk: uczniów, nauczycieli i rodziców, nie powinien pełnić swojej funkcji - argumentowała Urszula Augustyn (PO) przedstawiając na posiedzeniu komisji wniosek. 

ZNP poparło wniosek o wotum nieufności

W posiedzeniu komisji brał udział również wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. W swoim wystąpieniu odniósł się do wiarygodności minister Anny Zalewskiej w kwestii składanych deklaracji dotyczących wzrostu wynagrodzeń, przywrócenia nauczycielom prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę (art. 88 Karty) oraz przywrócenia uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- Dbamy o to, by szkoła była miejscem przyjaznym, gdzie każdy ze sobą rozmawia i ma jeden cel - dbać o dziecko, nie tylko uczyć, ale także wychowywać i troszczyć się o jego bezpieczeństwo - mówiła minister Anna Zalewska. Argumentowała także, że za czasów poprzedniej władzy zlikwidowano tysiące małych szkół i stołówek. 

Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku o wotum nieufności głosowało 17 posłów, 13 - było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ostateczną decyzję podejmie Sejm.