Ministerstwo przewiduje, że ujednolicony zostanie program nauki, opracowany podręcznik, a na zakończenie nauki odbywałby się dwutygodniowy obóz wojskowy, po którym uczniowie składaliby przysięgę wojskową.
Chętni do służby byliby przyjmowani do armii w pierwszej kolejności, podobnie jak ci, którzy chcieliby podjąć studia wojskowe.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów