Zasady przyznawania dofinansowania określi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych. Odpowiednie dokumenty szkoła będzie musiała złożyć do 30 maja 2018 r.

Patriotyczna wycieczka za pieniądze z budżetu>>

Edukacja patriotyczna w cenie
MEN przekaże szkołom, placówkom i szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną. Środki z projektu pod nazwą "Godność. Wolność. Niepodległość" mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej.

MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły "Szkoła Niepodległej".
- Będziemy też bić rekordy najprzeróżniejsze. Ten najważniejszy zaproponowany został przez Radę Dzieci i Młodzieży RP działającą przy Ministrze Edukacji Narodowej" - powiedziała. Rada zaproponowała ogólnonarodową formę uczczenia stulecia niepodległości pod nazwą "Rekord dla Niepodległej". Chodzi o to, by 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego - mówiła minister Anna Zalewska, przedstawiając założenia programu.

Dopłata na patriotyczną inicjatywę
Według rozporządzenia, nad którym szkoły mogą starać się o dofinansowanie wycieczki lub patriotycznej wystawy. O dofinansowanie występuje dyrektor szkoły, który do 30 maja musi złożyć wniosek do organu prowadzącego.

Wniosek będzie zawierał m.in.:  opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań wchodzących w skład zadania, zakładane rezultaty realizacji zadania, informację o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej.

Wycieczka (lub inne wydarzenie dofinansowywane z budżetu) musi się odbyć do 30 listopada 2018 r. - szkoła może otrzymać od 3.000 zł do 10.000 zł. Następnie wniosek zostanie oceniony przez organ prowadzący, a potem przez wojewodę. Ostateczną decyzję podejmie resort edukacji do  10 sierpnia 2018 r.

Niewiele czasu na organizację
Wykaz szkół, które dostaną dofinansowanie, zostanie opublikowany na stronie MEN - pieniądze najpóźniej trafić mają do organów prowadzących do 14 października 2018 r. Zostanie zatem niewiele czasu na realizację projektu - góra dwa miesiące na zorganizowanie wycieczki lub wystawy.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku to m.in.: przejrzystość koncepcji oraz doświadczenie i osiągnięcia szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej.  

Nawet najwyższa kwota dofinansowania, czyli 10 tys. zł, nie pozwoli na szczególne zbytki - przy 30 osobach (klasie i opiekunach) wyjdzie to nieco ponad 300 zł na osobę.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>