O projekcie rozporządzenia w tej sprawie przypomina "Rzeczpospolita".
"Naszym celem jest to, aby dzieci, które mają różne możliwości, w wychowaniu fizycznym uczestniczyły w sposób aktywny i chętny" - wyjaśniła wiceminister edukacji Joanna Berdzik.
Zmienią się zasady wystawiania ocen z wf - nauczyciel weźmie pod uwagę aktywność ucznia, a nie jedynie jego sportowe dokonania.

Minister edukacji: oceny z wf często zniechęcają do ćwiczeń>>

Elastyczniejsze mają być również zasady zwalniania ucznia z lekcji - zasadą będzie, że uczeń nie będzie wykonywał tylko tych ćwiczeń, na które nie pozwala mu stan zdrowia. Całościowe zwolnienia będą wystawiane rzadziej. Z danych MEN wynika, że ze zwolnień lekarskich korzysta ponad 1 proc. uczniów szkół podstawowych, ponad 3 proc. gimnazjalistów i 8 proc. licealistów. Więcej>>

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 15 maja 2015 r.

Dyrektor już nie zwolni ze wszystkich lekcji wf>>