Po reformie poprawić ma się działanie oddziałów przygotowawczych - można je będzie tworzyć we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Wyjątek stanowią: szkoły artystyczne,  specjalne,  sportowe i mistrzostwa sportowego oraz szkoły dla dorosłych. Oddział będzie mógł obejmować zarówno uczniów poszczególnych klas, jak i łączyć uczniów – w szczególności klas I-III oraz klas V-VIII szkół podstawowych.
Według obowiązujących przepisów gmina ma możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych także w trakcie roku szkolnego. Ma to pomóc zwłaszcza w sytuacji, gdy zajdzie nagła potrzeba przyjęcia większej liczby uczniów przybywających z zagranicy. Decyzję o zakwalifikowaniu do oddziału przygotowawczego podejmie dyrektor szkoły, gdy stwierdzi, że uczeń ma trudności adaptacyjne lub nie radzi sobie z językiem polskim

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami