Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zaproponowała, by związkowcy w ciągu tygodnia zdecydowali, czy są w stanie dyskutować o problemach oświaty, mając świadomość, że w 2016 r. nie są możliwe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Szefowa MEN podkreśliła, że ze względu na brak środków w budżecie państwa na 2016 r. na podwyżki dla nauczycieli rozmowa na ten temat w sposób odpowiedzialny nie jest możliwa.
Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński zaznaczył, że związkowcy chcą rozmawiać, ale na temat swoich wcześniej zgłaszanych postulatów, w tym m.in. o wynagrodzeniach nauczycieli, odpowiedzialności JST za oświatę, przekazywaniu szkół oraz nadzorze pedagogicznym.
Zdaniem związkowców dyskusja nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć, bowiem minister edukacji nie chce rozmawiać w sprawach podnoszonych przez ZNP. Związkowcy oczekują zmiany stanowiska szefowej resortu edukacji, a kontynuowanie rozmów z pominięciem fundamentalnych dla nich kwestii oświatowych uważają za bezprzedmiotowe.

Opracowanie: Paweł Zuń, RPE WK

Związkowcy i MEN bez porozumienia>>