Autorzy podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego deklaracji chcą, by szkoła wprowadziła konkretnie zajęcia antydyskryminacyjne i z edukacji seksualnej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

 

 

Minister się nie zgadza

 

Według deklaracji miasto stołeczne Warszawa powinno stworzyć sieć „latarników” społecznych, którzy mieliby monitorować sytuację uczniów LGBT+ w warszawskich szkołach podstawowych i średnich. Lekcje proponowane przez autorów deklaracji mają być nieobowiązkowe. Dokument zakłada również aktywne wspieranie nauczycieli i dyrektorów. 

 

Nauczyciel pomagający osobom LGBT+ w każdej warszawskiej szkole>>

 

- W szkołach nie ma miejsc a na zaproponowane w dokumencie rozwiązania - ocenia minister Anna Zalewska - Mamy już w szkołach edukację seksualną, dostosowaną do wieku dzieci, mamy psychologów i pedagogów, których zadaniem jest chronienie dzieci przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy, w tym także na tle orientacji seksualnej. W szkołach prowadzone są zajęcia uwrażliwiające na to dzieci. Chronimy też dzieci przed akcjami prowadzonymi przez wszystkie skrajne organizacje, które w sposób nieuprawniony chcą wejść do szkoły.

 

Trzaskowski: standardy WHO to nie program lekcji

- Przykładem manipulacji jest twierdzenie, że standardy namawiają dzieci w wieku 0-4 lata do „zabawy w lekarza”, choć w standardach wyraźnie napisane jest, że chodzi o to, jak uczyć dziecko, gdzie stawiać granice tego rodzaju zabaw z rówieśnikami - podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - Inna manipulacja to stwierdzenie, że standardy namawiają do seksu w młodym wieku, choć standardy wyraźnie koncentrują się na tym, jak rozwijać emocjonalność w okresie dojrzewania oraz uchronić dzieci przed zagrożeniami dotyczącymi zbyt wczesnego rozpoczynania współżycia, seksu w mediach, pornografii i pedofilii - tłumaczy.

 

Dodaje, że nie ma kraju na świecie, w którym na etapie żłobków i przedszkoli do zajęć byłaby wprowadzana edukacja seksualna w jakiejkolwiek formie i nie jest to planowane w Warszawie. Podkreśla, żeo Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zajmującego się doskonaleniem nauczycieli, zgłasza się wielu nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia specjalistów w tematyce związanej z wychowaniem seksualnym dziecka. WCIES prowadzi warsztaty i zajęcia związane z rozwojem psychoseksualnym dziecka w oparciu o podstawy psychologii rozwojowej.

 


 

- Podpisanie Karty LGBT+ ma przede wszystkim na celu bezpieczeństwo i ochronę osób o orientacji LGBT przed przemocą i nienawiścią, zarówno ze strony rówieśników w szkole, jak i osób i organizacji stosujących mowę i czyny nienawiści. Mieszanie i mylenie kwestii tożsamości seksualnej i łączenie jej z pedofilią jest skandaliczne i niedopuszczalne - dodaje Rafał Trzaskowski - Jako Prezydent m.st. Warszawy zapowiadam, że nie będę tolerował nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, związanych z rasą, wyznaniem, wiekiem lub tożsamością seksualną. Będę reagował na wszelkie takie przypadki, podobnie jak na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz skandaliczne i niedopuszczalne manipulacje i pomówienia - tłumaczy.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy dopuszczalne jest łączenie klas VI i VII na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie? >

Co należy zrobić w sytuacji, gdy uczniowie mają wpisane w arkuszach ocen zajęcia dodatkowe pod nazwą "edukacja ekologiczno-prozdrowotna z wychowaniem do życia w rodzinie"? >