Przeprowadzenie próbnych egzaminów jest dobrowolne. Odbędą się w dniach 13-14 listopada. Jak informuje CKE na swojej stronie internetowej, materiały do przeprowadzenia badania diagnostycznego, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach dedykowanych dyrektorom szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.Więcej>>