- Naszym zdaniem dzieci i młodzież zdecydowanie częściej niż dotychczas powinni chodzić do teatru - podkreśla poseł Jerzy Gosiewski w interpelacji  - Niezwykle bowiem ważne w rozwoju dziecka jest ukulturalnienie i uwrażliwienie na sztukę, dlatego też dyrekcje szkół wzorem dawnych lat powinny, naszym zdaniem, organizować wycieczki do teatrów, głównie dramatycznych i operowych. Wszechobecna dziś komercja i konsumpcjonizm mocno deprawuje dzieci i młodzież. Szkoła winna wziąć na swoje barki ciężar wychowania w kulturze młodych Polaków - dzieci i młodzież, ponieważ rodzice często nie mają na to czasu - dodaje.

 

 


 

Wycieczki patriotyczne i do obiektów sakralnych

MEN uspokaja, że programy nauczania uwzględniają wszechstronny rozwój ucznia. Wiceminister Marzena Machałek podkreśla, że szkoła może realizować te cele: "poprzez wycieczki przedmiotowe, lekcje w galeriach, muzeach, obiektach sakralnych, udział w przedstawieniach teatralnych, itp. Decyzję o sposobie realizowania treści programowych podejmuje nauczyciel".

 

Jako przykład tego rodzaju inicjatyw MEN podaje akcje zorganizowane z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jak podkreśla wiceminister, MEN ogłosiło konkurs dla szkół i placówek, którego celem było wsparcie szkół i placówek w podejmowaniu działań służących rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami.

 

- Uczestnictwo dzieci i młodzieży w powyższych przedsięwzięciach bez wątpienia wpływa na ich wszechstronny rozwój, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, poznanie historii i kultury, tradycji, zabytków oraz ludzi, którzy tę historię tworzyli - podkreśla Marzena Machałek.

 

Patriotyczna wycieczka za pieniądze z budżetu>>