Najczęściej domowy kształceniem zajmują się matki, które w tym celu rezygnują z kariery zawodowej. Staje się to bardzo modne.
„Oto najnowsze przykazanie w kwestii nowoczesnego macierzyństwa: rzućcie pracę i spędzajcie dnie na czytaniu dziecku «Oliwera Twista»” – komentuje Andrew O’Hehir, publicysta witryny Salon.com i ojciec bliźniąt edukowanych przez żonę Leslie.
Wymagania wobec homeschoolerów są minimalne. – Przed początkiem roku szkolnego należy poinformować szkołę o swojej decyzji, zaś na koniec roku przesłać informację o tym, że dziecko uczyło się wymaganą przez dany stan liczbę dni. I to wszystko – mówi David Albert z Waszyngtonu, który wykształcił dwie córki, autor poradników o rodzicielstwie. Przepisy w niektórych stanach są jednak bardziej surowe - niekiedy wymagane jest zdawanie testów lub realizacja obowiązkowych przedmiotów.
Nie trzeba jednak posiadać żadnych kwalifikacji pedagogicznych. Taki zapis wprowadziła jedynie Kalifornia, ale szybko się z niego wycofała po fali protestów.
Homeschooling stał się na tyle uznanym wariantem kształcenia, że coraz więcej uczelni honoruje „świadectwa” podpisane przez rodziców. O przyjęciu decydują też wyniki uzyskane w standaryzowanych testach SAT (Scholastic Achievement Test) lub ACT (American College Testing) wymaganych od każdego kandydata na studia. Wielu uczniów kształconych w domu osiąga bardzo dobre wyniki na tego rodzaju sprawdzianach.
Ale jest też druga strona medalu. Eksperci zwracają uwagę, że trudno ocenić prawdziwe efekty domowego kształcenia.
– Moim zdaniem to ogromny problem. Homeschoolerów przybywa, tymczasem wciąż prawie nic o nich nie wiemy. Są grupą chorobliwie wręcz niechętną badaniom. Zachwyty, jakie słyszymy, pochodzą prawie wyłącznie od nich samych lub organizacji ich reprezentujących. Jakie mają problemy wychowawcze, rodzinne? Jak odbierają homeschooling same dzieci? Wybór tej formy edukacji jest przecież prawie zawsze wyborem rodzica, nie dziecka – wylicza Lisą Eaton z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. Problemem może być również brak umiejętności funkcjonowania w grupie. Więcej>>