Nauczycielka argumentowała przed sądem pracy, że jej zwolnienie było bezprawne, ponieważ wypowiedzenie wręczono, gdy przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. Jej zdaniem pracodawca nie oparł się również na obiektywnych kryteriach, likwidując etat.
Sąd Najwyższy, do którego po kolejnych odwołaniach trafiła sprawa, ocenił, że urlop dla poratowania zdrowia nie chroni nauczyciela przed zwolnieniem,

SN: urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem>>

SN odniósł się również do zakresu kompetencji sądów pracy. Podkreślił, że sąd ten nie ocenia, czy gmina wydała zgodną z przepisami uchwałę o likwidacji stanowiska nauczyciela, a jedynie, czy zastosowała obiektywne kryteria zwolnienia.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt III PK 138/14

Przez urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do urlopu uzupełniającego>>