Projekt będzie trwał dwa lata. Jego łączna wartość to 4,42 mln zł, w tym dofinansowanie unijne - 3,76 mln zł.  Placówka na ul. Przybyszewskiego będzie miała 123 miejsca w 5 grupach wiekowych. Do każdej grupy będzie przyjętych od 1 do 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze specjalnymi potrzebami. Zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli korzystać z dodatkowej specjalistycznej pomocy psychologów, logopedy, fizjoterapeuty i muzykoterapeuty. Więcej>>