- Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia. Rozpocznie się wdrażanie, oczekiwanych przez wszystkich i przygotowywanych od wielu miesięcy, zmian w sposobie przygotowania młodego pokolenia do funkcjonowania w realiach zmieniającego się nieustannie rynku pracy - podkreśla Anna Zalewska, minister edukacji.

 

 


 

Nowy plan bez gimnazjów

W związku z tym samorządy muszą przygotować nowe plany sieci szkół, uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone przy wdrażaniu reformy edukacji - a zatem przekształcenie i likwidację gimnazjów oraz nowe typy szkół.
-  Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020 - tłumaczy szefowa MEN.  Resort przygotował przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych

Nowa sieć szkół: opinia związkowców nie jest wiążąca>>

- Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (SIO), od 1 marca 2019 r. nie będzie funkcjonowało dotychczasowe tzw. stare SIO. Od tego momentu jedynym źródłem danych o systemie oświaty, używanych także - począwszy od roku 2020 - na potrzeby podziału części oświatowej subwencji ogólnej, będzie zmodernizowane tzw. nowe SIO - podkreśla Anna Zalewska.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 1 stycznia 2019 r. >

Ustalenie planów sieci szkół publicznych od 1 września 2019 r. >

Procedura ustalania planu sieci szkół publicznych od 1 września 2019 r. >