Podjęta przez radę gminy i radę powiatu uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest również do zaopiniowania organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z 24.07.2015 r. albo jednostkom organizacyjnym organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego zrzeszających nauczycieli. Podmioty te, podobnie jak kurator oświaty, opiniują uchwały w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania. W przeciwieństwie jednak do opinii kuratora oświaty opinia organizacji związkowych nie ma charakteru wiążącego.

Reforma szkolnictwa a dalsze zatrudnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - szanse i zagrożenia>>

Organ stanowiący gminy lub powiatu nie musi więc uwzględniać w uchwałach ostatecznych poglądów wyrażonych w opiniach sporządzonych przez związki zawodowe. Rada gminy lub rada powiatu, która nie zamierza uwzględniać stanowiska organizacji związkowych, powinna podjąć uchwałę w przedmiocie odrzucenia w całości (lub w części) stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Przedłużanie lub zakończenie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów