W ostatnich tygodniach ważyły się losy jednego z poznańskich gimnazjów. Nie czekając na decyzję radnych szkoła zgłosiła się do władz UAM z propozycją utworzenia szkoły akademickiej.
- Od lat prowadzimy system klas akademickich w wielkopolskich liceach, ale projektu na taką skalę jeszcze nie mieliśmy - mówi prof. Zbigniew Pilarczyk, prorektor UAM. - Akademicki patronat ma tu bowiem obejmować nie pojedyncze klasy, ale całą szkołę. Nauczyciele będą opracowywać autorskie programy, a z gimnazjalistami będą pracować również naukowcy z naszej uczelni. Projekty będą mogli tu też prowadzić studenci np. pedagogiki czy psychologii. Ten mariaż zapowiada się bardzo ciekawie i mamy nadzieję, że wzmocni pozycję szkoły w dyskusjach z miastem o planach na przyszłość, również na temat stworzenia zespołu szkół z liceum - dodaje.
- Nie chcemy walczyć teraz o miano szkoły "elitarnej". Zostajemy gimnazjum obwodowym dla dzieci z Winograd, a jeśli do szkoły zgłoszą się dzieci niepełnosprawne, nadal będziemy prowadzić klasy integracyjne - zapewnia dyrektorka szkoły, Krystyna Wieniawa-Chmielewska. - To ma być szkoła i dla ucznia z piątkami, i takiego, który miał trójki i zdarzały mu się różne wpadki. Tutaj i ten pierwszy, i ten drugi mają dostać szansę. Chcemy uczyć gimnazjalistów blokami przedmiotowymi i stawiać na ich ogólny rozwój, tak, by sami mogli odkryć swoje pasje i dobrze wybrać dalszą ścieżkę. Więcej>>

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poświęconych likwidacji placówek oświatowych: ABC likwidacji szkółABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz ABC zmian w kształceniu zawodowym. Temat przekształcania przedszkoli zostanie poruszony również podczas VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli>>