Rozpoczynająca się 1 października edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” jest niezwykła, bo jubileuszowa. W tym roku szkolnym na uczestników programu czeka też kilka nowości.

UODO jeszcze bliżej uczniów i nauczycieli

Po raz pierwszy konferencja inaugurująca program odbyła się poza Warszawą - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie (woj. wielkopolskie). Celem spotkania było przybliżenie nauczycielom i uczniom zasad realizacji tego programu.

Wydarzenie było okazją do przedyskutowania w gronie ekspertów kluczowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Eksperci omówili wybrane, problemowe zagadnienia z zakresu przetwarzania danych osobowych uczniów przez szkołę. Uczestnicy spotkania poznali także rolę i zadania organu nadzorczego w zakresie edukacji.

Ważnym elementem realizacji każdej edycji programu są inicjatywy edukacyjne przygotowane przez szkoły, które w ten sposób promują ideę ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli. W trakcie spotkania w Rojowie zaprezentowały się trzy szkoły z Wielkopolski: Szkoła Podstawowa ze Świbna, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich z Nowych Skalmierzyc oraz XXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56’ z Poznania.

 


Eksperckie wsparcie

Z kolei 2 i 3 października br. w Senacie RP odbędzie się kolejne, kluczowe wydarzenie związane z programem – szkolenie dla koordynatorów ze szkół i placówek oświatowych, które zgłosiły uczestnictwo w programie w tym roku szkolnym. Jego celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych koordynatorom programu oraz wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne.

Szkolenie służy przygotowaniu nauczycieli do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy wydarzenia poznają też wybrane inicjatywy edukacyjne, realizowane w poprzedniej edycji programu. Do ich dyspozycji będą także eksperci UODO, z którymi będą mogli skonsultować wiele zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w oświacie.

Nowa edycja z nowym logotypem i specjalnym hasztagiem

Statystycznie rocznie program realizuje ok. 3000 nauczycieli oraz 40 000 uczniów. Żeby utrwalić ten efekt i wzmocnić jeszcze bardziej rozpoznawalność programu, od jubileuszowej edycji programu stosowany będzie nowy system identyfikacji wizualnej.

Dodatkowo, z uwagi na to, że wirtualna rzeczywistość jest bliska nie tylko wielu uczniom, ale również ich rodzicom, a także nauczycielom, UODO chce, aby program był także bardziej widoczny w Internecie. Dlatego informacje o różnorakich wydarzeniach, które będą zrealizowane zarówno w rozpoczynającej się edycji, jak i w przyszłych, będą dostępne także pod hasztagiem – #TwojedaneTwojasprawa.

Nabór do programu według nowych zasad

Do tej pory chęć uczestnictwa w rozpoczynającej się edycji programu zgłosiło już ok. 300 szkół i placówek oświatowych z całego kraju. Jednak w przeciwieństwie do lat poprzednich, w dalszym ciągu, kolejne placówki mogą zgłaszać się, bowiem nabór jest prowadzony również w trakcie roku szkolnego. Szczegółowe informacje na temat naboru do programu dostępne są pod linkiem >