Kwestię opłat za posiłki w przedszkolu reguluje art. 67a ustawy o systemie oświaty. Jego konstytucyjność kwestionuje Rada Miejska w Twardogórze, która uważa, że gmina powinna ponosić koszty posiłków tylko gdy wydawane są w czasie realizacji pięciogodzinnej podstawy programowej. Po upływie tego czasu, całkowity koszt posiłków powinni ponosić rodzice. Obecne unormowania godzą, zdaniem wnioskodawcy, w zasadę określoności przepisów prawa. 

Korzystny dla Rady Gminy wyrok może spowodować, że posiłki w przedszkolach znacznie podrożeją. Według "Dziennika Gazety Prawnej" nawet dwukrotnie. Przedstawiciele samorządów podkreślają jednak, że obecny system generuje zbyt duże wydatki. 
– W Niemczech i innych krajach europejskich dzieci przychodzą do przedszkoli z kanapkami i mogą liczyć tylko na jeden ciepły posiłek. W Polsce ten system żywieniowy maluchów jest bardzo rozbudowany i składa się z co najmniej trzech posiłków – mówi Ewa Łowkiel, wiceprezydent gminy.
 
Źródła: www.trybunał.gov.pl, "Dziennik Gazeta Prawna", stan z 29 października 2012 r.