Nie wiadomo, czy zwolnienia na opiekę nad dzieckiem należy udzielać jedynie na godziny pensum, czy również na godziny innych zajęć i czynności. Według stanowiska resortu nauczyciel, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych w planie zajęć w konkretnym dniu. W efekcie szkoły wolą udzielać nauczycielom wolnego na starych zasadach, czyli na cały dzień, bez rozbijania na godziny. Jak zauważają prawnicy, ostateczne rozwiązanie sporów należeć będzie do sądów pracy.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan 31 sierpnia 2016 r.