Dokument w tej sprawie minister Jan Krzysztof Ardanowski (fot.) podpisał we wtorek 1 października w Bydgoszczy.  Wcześniej, na podstawie umów z samorządami powiatowymi, minister w latach 2017-2019 przejął do prowadzenia od jednostek samorządu terytorialnego 8 szkół, a od 1 stycznia 2020 roku planowane jest przejęcie kolejnej szkoły rolniczej. W ten sposób Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie jest organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad łącznie 53 szkołami rolniczymi w całym kraju - poinformował resort.

- Zakładamy, że wzorem wcześniej przejętych od samorządów szkół rolniczych, także i w tym przypadku zaowocują działania polegające na unowocześnieniu kształcenia w tych szkołach, polepszeniu warunków do nauki, otwarciu się na szerszą współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, a także na wymianie doświadczeń z partnerami szkół zagranicznych - powiedział minister. I dodał, że ministerstwo chce, aby te placówki odpowiednio kształciły kadry dla branży rolniczej, wspierały rozwój nowoczesnego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, promowały region w którym funkcjonują.

Czytaj: MRiRW: resort rolnictwa przejmie dwie kolejne szkoły>>