Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W liście skierowanym do kuratorów oświaty apeluję, by podjęli kroki w celu zapewnienia niepełnosprawnym uczniom właściwej pomocy. Zwraca uwagę, że problem ten ważny jest zwłaszcza w kontekście niedawnej ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. 

"Jestem przekonany, że środowisko oświatowe w sposób szczególny powinno odnieść się do Konwencji, przyjmując na siebie obowiązek szerzenia wiedzy na ten temat w lokalnych społecznościach, oczywiście zaczynając od jego szczegółowej analizy podczas zebrań rad pedagogicznych. Uregulowania Konwencji powinny nie tylko być znane nauczycielom, ale także ukierunkować ich działania podejmowane wobec dzieci, które ów dokument ma chronić." - pisze RPD. 
Przypomina także, że aby lepiej rozumieć potrzeby uczniów, szkoła powinna kłaść nacisk na bliską współpracę z rodzicami oraz na kształcenie nauczycieli, którzy powinni być wyczuleni na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 
Pełna treść wystąpienia>>