Celem kongresu było wskazanie zagadnień z różnych dziedzin prawa, które powinny być znane Polakom, oraz przedstawienie postulatów zmian przepisów w różnych dziedzinach prawa w takim kierunku, aby były bardziej przyjazne dla młodzieży. W kongresie uczestniczył również Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości.
Jak zapowiada Krystyna Szumilas, nowa podstawa programowa położy nacisk na stosowanie prawa. Uczniowie nauczą się korzystać z mechanizmów, jakie dają im przepisy, aby bronić swoich praw. Lekcje mają również uwrażliwić ich na kwestie naruszeń przepisów - na przejawy dyskryminacji i łamania praw człowieka.
Zmiany są niezbędne, bo obraz świadomości prawnej młodych Polaków nie jest pozytywny. 
- Młodzi ludzie, wchodząc w dorosłe życie, mają niedostateczną wiedzę prawniczą nie tylko w zakresie kwestii ustrojowych, ale także podstawowych unormowań regulujących rynek pracy, zachowania w urzędach czy zawierania umów. Za niewystarczającą uczestnicy Kongresu uważają także podstawową wiedzę młodzieży w zakresie prawa karnego i rodzinnego. - głosi uchwała podjęta przez uczestników Kongresu. 
W trakcie spotkania przedstawione zostały wyniki prac sześciu zespołów merytorycznych: prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego i rynku pracy, prawa administracyjnego; które przedstawiły rekomendacje w kwestii podnoszenia świadomości prawnej w wymienionych obszarach.

Polecamy książkę "Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami".