Anna Zalewska zapewniła, że planowane zmiany w edukacji będą szeroko opiniowane. – Nie podejmiemy żadnej decyzji bez skonsultowania jej z nauczycielami. To będzie rzeczywisty dialog – powiedziała minister edukacji.
Szefowa MEN zapowiedziała, że wkrótce przedstawi projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do siedmiu lat. Poinformowała też, że od 1 września 2016 r. będą zlikwidowane tzw. godziny karciane. Zadeklarowała, że obecni piątoklasiści nie będą przystępowali do sprawdzianu szóstoklasisty. Sprawdzian w kwietniu 2016 r. będzie ostatnim. Rezygnacja z niego to pierwszy krok na drodze do wygaszania gimnazjów. Zadeklarowała, że w styczniu przedstawi harmonogram działań odnośnie do gimnazjów.


Przedstawiciele związków zawodowych zwrócili uwagę na potrzeby zwiększenia nakładów na edukację. Zaproponowali m.in.: standaryzację zadań edukacyjnych i ich wycenę, objęcie Kartą Nauczyciela wszystkich nauczycieli, utrzymanie pensum, wpisanie pensum pedagogów, logopedów itd. do tabeli w Karcie, przywrócenie utraconych uprawnień nauczycielskich (dotyczących placówek opiekuńczych) oraz ustalenie standardów i warunków pracy nauczycieli. Podczas spotkania mówiono również o wynagrodzeniach nauczycieli jako dotacji celowej, uproszczeniu systemu wynagradzania nauczycieli i dotacjach dla placówek niepublicznych. Poruszano też sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym, systemem oświaty i środkami unijnymi.

 

ZNP chce dyskusji o reformie edukacji>>

 

Na spotkaniu w MEN związki zawodowe reprezentowali: Sławomir Witkowicz – przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ „Solidarność – Oświata”, Ewa Tatarczak – przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, Tadeusz Pisarek – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych oraz Barbara Belicka – wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego WZZ „Solidarność – Oświata”.
Było to trzecie spotkanie Anny Zalewskiej ze związkowcami oświatowymi. W ubiegły piątek w Kaliszu minister edukacji narodowej rozmawiała z reprezentantami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W środę – z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Konarzewski: reforma powinna zacząć się od pierwszej klasy>>