Nauczyciele i nauczycielki w trakcie studiów zyskali nowe kwalifikacje pozwalające im aktywnie działać w szkołach, jako doradcy zawodowi. Jak mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – To szczególnie użyteczne umiejętności dla nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych. Oprócz nauki przedmiotów szkolnych mogą swoim wychowankom pomóc w podjęciu decyzji dotyczących przyszłej kariery.
O udziale w studiach podyplomowych decydowali dyrektorzy poszczególnych szkół, dlatego w grupie szkolących się znalazły się osoby najbardziej predysponowane do roli doradcy zawodowego. Program studiów obejmował 240 godzin nauki, w tym 60 godzin praktyk. Zorganizowały je Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, szkoły oraz ośrodki Ochotniczych Hufców Pracy. Jednym z elementów programu studiów był udział profesora Bernda Joachima Ertelta z Uniwersytetu w Mannheim – eksperta z zakresu rozwoju zawodowego, wykładającego w wielu europejskich ośrodkach uniwersyteckich.
W najbliższych miesiącach szkolić się będą pozostali doradcy zawodowi ze szkół projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Wezmą w nich udział te osoby, które ukończyły studia z zakresu doradztwa zawodowego, a teraz aktywnie organizują poradnictwo zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach.
W ramach projektu każda szkoła realizująca program rozwojowy zobowiązana została do stworzenia pracowni doradztwa zawodowego o określonym standardzie wyposażenia i usług. Dofinansowane zostały zakupy komputerów i oprogramowania do nich, rzutnik multimedialny, filmy edukacyjne oraz cześć wyposażenia biblioteki. Do wykorzystania przez nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych zaproponowano wyposażenie biblioteczki z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
Według raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie „Ze szkoły do pracy” zrealizowanego w 2013 roku wynikało, że częściej o wyborze zawodu wśród uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych decydował przypadek (12%) niż porady specjalistów, na które wskazało zaledwie 3% młodzieży. – Obecność doradców zawodowych w szkołach to narzędzie w rękach dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych i techników – aby pracować z młodzieżą nad takimi zagadnieniami przez całe 3 lub 4 lata nauki – podkreśla Małgorzata Kawalec, koordynatorka projektu.

Źródło: WUP w Rzeszowie, stan z dnia 16 lipca 2014 r.

Polecamy: ZNP przeciwko zmianom w kształceniu zawodowym