Budynki będą musiały spełniać standardy związane z ochroną przeciwpożarową, a wyposażenie placówki będzie musiało posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Pomieszczenia dostosowane zostaną również do potrzeb niepełnosprawnych. Na szczęście dla już istniejących świetlic, nowe przepisy nie będą miały zastosowania do placówek, które powstały do 31 grudnia 2011 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz tych utworzonych od 1 stycznia 2012 r. do 19 września 2014 r.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Niewiele czasu na przystosowanie świetlic środowiskowych dla dzieci>>