Jak wyjaśniał resort edukacji, wdrażając reformę, okres ten miał wystarczyć na wprowadzenie niezbędnych poprawek, porównanie danych ze zgromadzonymi w starym SIO oraz przeprowadzenie symulacji podziału subwencji oświatowej. Tak się jednak nie stało.

 

Przedłużone wdrażanie nowego SIO

W 2017 r. wprowadzono zmiany w strukturze nowego systemu informacji oświatowej , upraszczając jego funkcjonowanie. Pozostawiono jedną, centralną bazę danych i umożliwiono placówkom jednoczesne wprowadzanie danych z kilku stanowisk. Jak jednak podkreślają pracownicy szkół wprowadzający informacje do systemu, nowa baza danych wciąż nie jest wolna od błędów. Problematyczne są zwłaszcza znikające moduły i wciąż duża liczba operacji, które należy wykonać, by zaktualizować bazę.

 

Zmieniona została procedura udzielania upoważnień w zakresie dostępu do bazy danych SIO, nie trzeba już będzie przechodzić żmudnej procedury, ponieważ uprawnienia wynikają wprost z przepisów ustawy. Warunkiem uzyskania dostępu do bazy danych SIO jest zalogowanie do systemu teleinformatycznego osoby upoważnionej za pomocą danych dostępowych, obejmujących niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO (login) i hasło.

 

Czytaj: Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej>>

 

Dane w nowym systemie

Do starego systemu informacji oświatowej wciąż trafiały m.in. zbiorcze dane o liczbie uczniów, o osobach spełniających obowiązek szkolny oraz inne informacje ułatwiające przede wszystkim tworzenie statystyk. Jak informuje Centrum Informatyczne Edukacji: obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO. W związku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowiązane podmioty, przede wszystkim szkoły i placówki oświatowe, wypełniały swój ustawowy obowiązek przekazywania danych do nowego SIO".

 

 

 

Nowe SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Pracownika wprowadzającego dane do SIO wyznacza kierownik placówki>>