Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie szóstych klas nie będą już pisali sprawdzianu. Według resortu oświaty test był zbędny, ponieważ gimnazja i tak - co do zasady - nie biorą go pod uwagę przy rekrutacji. Poziom zdobytych w podstawówce umiejętności pomogą ocenić testy diagnostyczne, które od 2017/2018 roku przygotowywać będzie Centralna Komisja Egzaminacyjna - ich wyniki wykorzystywane będą także przy ocenie Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia, które dostosowuje przepisy wykonawcze do nowych regulacji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego nie będzie już zawierało wzmianki o sprawdzianie.