Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Wskazuje on, jakie będą kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół publicznych. Przedstawione przez MEN propozycje budzą wątpliwości samorządów.
W ocenie Unii Metropolii Polskich projekt wprowadza kryteria nieweryfikowalne (oświadczenie rodzica o dogodnym położeniu placówki).
– Proponujemy, aby w ogólnych kryteriach nie uwzględniać także samotności rodzica (lub opiekuna), a miejsce zamieszkania zdefiniować jako miejsce odprowadzania PIT – mówi Andrzej Lubiatowski, dyrektor Biura UMP.
Z kolei Związek Miast Polskich postuluje wprowadzenie zamiast odwołania do sądu odwołanie do organu prowadzącego placówkę oświatową, czyli wójta.

Źródło: Rzeczpospolita