Do rzecznika praw dziecka trafiła petycja, w której uczeń wnosi o zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Postuluje obligatoryjne powoływanie w szkołach i placówkach oświatowych rzecznika praw ucznia.


  

Rzecznik praw ucznia w każdej szkole

Marek Michalak skierował do Sejmu pismo, w którym przychyla się do tej prośby i apeluje o wprowadzenie takiego zapisu do ustawy - Prawo oświatowe.

RPD podkreśla, że praktyka pokazuje, że  w szkołach, w których powołano rzecznika praw ucznia, jakość przestrzegania praw dziecka i ucznia oraz upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o ich prawach są lepsze. Według rzecznika dodanie nowego przepisu sprawiłoby, że naruszeń praw dziecka i ucznia, byłby osobą, która mogłyby szybko i skutecznie reagować, zapobiegając dziecięcej krzywdzie.

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>