Zmiana zasad to skutek zapisów Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Do realizacji zadań wynikających z tej umowy niezbędne jest zbieranie informacji na temat wypadków nadzwyczajnych w placówkach oświatowych, przyjmujących dzieci na podstawie postanowień sądu rodzinnego (młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych). Ministerstwo Edukacji Narodowej, na prośbę RPO, zdecydowało, że raporty będą trafiać do rzecznika co kwartał. Znajdą się w nich informacje o wypadkach nadzwyczajnych, takich jak: zgon nieletniego, zgwałcenie, samobójstwo oraz pobicie skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.
Resort zobowiązał dyrektorów ww. placówek, by wszelkie informacje na ten temat przekazywali właściwemu kuratorium oświaty z analogiczną częstotliwością do tej, z którą raporty trafiają do RPO. Pełna treść pisma>>