Rzecznik zakwestionowała stanowisko szefowej resortu oświaty, zgodnie z którym wobec wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie ma zastosowania zasada ograniczania wolności osobistej wyłącznie w aktach rangi ustawowej. 
Mimo że prof. Irena Lipowicz nie neguje roli ośrodków wychowawczych, to podkreśla, że ich szczególne przeznaczenie, tryb kierowania do nich nieletnich oraz realizowanie w tych jednostkach obowiązku szkolnego, nie powoduje wyłączenia przebywających w nich nieletnich spod działania Konstytucji. A ustawa zasadnicza wprowadza szczegółowe wymogi, które musi spełnić akt ograniczający prawa i wolności jednostki. Wymaga się, by takie przepisy wprowadzane były aktem rangi ustawowej, który szczegółowo określa przesłanki oraz maksymalne granice ograniczenia. 
Takich wymogów niewątpliwie nie spełniają regulacje dotyczące stosowania kar wobec wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych określone w statutach ośrodków. Z tego powodu rzecznik apeluje do minister Szumilas o podjęcie działań legislacyjnych w celu poprawy tej sytuacji. 
Tekst wystąpienia dostępny tutaj>>