- Wydawało się, że ponad dwudziestoletnia tradycja realizacji prawa dziecka do wyrażania własnego zdania na trwałe zagościła w kolebce polskiej demokracji - Sejmie RP - podkreśla rzecznik praw dziecka w wystąpieniu skierowanym do marszałka - Dzisiaj młodym ludziom odebrano szansę na uczestnictwie w ważnym i pożytecznym dla nich wydarzeniu.

W tym roku posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży nie odbędzie się 1 czerwca: "z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych".

- Proszę marszałka o zmianę tej decyzji, aby młodzi ludzie mogli - jak dotychczas - uczestniczyć w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, realizując przez to swojej podstawowe prawa - dodaje RPD.

Na razie wiadomo jedynie, że posiedzenie nie odbędzie się 1 czerwca - na Facebooku SDiM poinformowano, że obrady mogą zostać przełożone na jesień.

Proces emancypacji kultury szkoły Maria Dudzikowa Proces emancypacji kultury szkoły>>