Marek Michalak od 2008 r. zabiega o opracowanie i wdrożenie standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem. Póki co bezskutecznie, ponieważ resort zdrowia nie planuje na razie uwzględnić konsultacji pediatrycznych w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej.
- Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź rodzicom wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej – zauważa Rzecznik w wystąpieniu do szefa resortu zdrowia.
Rzecznika popierają także członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którzy podkreślają, że „proponowane zmiany spowodują całkowitą blokadę w zakresie dostępności do pediatry, którego nie będzie w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej”.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów