Celem wprowadzenia programu była pomoc rodzinom wielodzietnym. Posiadacze karty zyskują możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej dzięki zniżkom, do których uprawnia dokument.
Rozporządzenie regulujące przyznawanie karty, definiuje rodzinę wielodzietną, jako taką, w której rodzic lub jego małżonek ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Tańsze przedszkole dla rodzin wielodzietnych to przejaw gminnej polityki prorodzinnej>>


Na taką regulację skarżą się osoby, które pozostają w nieformalnych związkach. Mimo że prowadzą wspólne gospodarstwo i utrzymują więcej niż trójkę dzieci, nie mają prawa do korzystania ze zniżek.
"Taka sytuacja może spotkać się z zarzutem nierównego traktowania rodzin wychowujących dzieci w związkach małżeńskich oraz tych, które małżeństwa nie zawarły" - podkreśla RPD i zauważa, że program ma pomóc przede wszystkim dzieciom, a nie mają one wpływu na to, czy ich opiekunowie sformalizują swój związek, dlatego też - zdaniem rzecznika - resort pracy powinien rozważyć zmiany w rozporządzeniu. Pełna treść wystąpienia>>
 

Tańsze przedszkole dla rodzin wielodzietnych to przejaw gminnej polityki prorodzinnej>>