Wdrażanie RODO w szkole to wyzwanie tak dla dyrektora, jak i nauczycieli. Unijne przepisy nie zakazują odczytywania nazwisk uczniów w dzienniku. Nie tak oczywista jest natomiast sprawa wywieszania listy zastępstw za nieobecnych nauczycieli.


Informacja o zastępstwach w pokoju nauczycielskim

Jak czytamy w poradniku wydanym współnie przez resort edukacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych, szkoła musi zadbać o ochronę prywatności pedagogów. I tak - informacja o zastępstwach może znaleźć się w pokoju nauczycielskim, jeżeli przesądza o tym szkolny regulamin. 

O nieobecności nauczyciela można powiadomić rodziców uczniów oraz ich samych.  Nie tłumaczy się jednak, dlaczego pracownik nie pojawi się w szkole - byłoby to naruszenie jego prawa do prywatności. 

 

 

 

Podpisane podręczniki zamknięte w szafce

Rozporządzenie dotyczące BHP w szkole zobliguje placówki do zapewnienia uczniom miejsc, w których mogą zostawić książki. Może się to okazać przydatne również w kontekście RODO, bo w poradniku mocno podkreślono, że to szkoła odpowiada za to, by osoby nieuprawnione nie miały dostępu do danych uczniów. W tym także do informacji zamieszczonych na należących do nich książkach i zeszytach. 

Szkoła musi wdrożyć właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbyło się zgodnie z RODO. Zabezpieczenia powinny zapobiegać dostępowi do danych - najlepiej, żeby były to szafki zabezpieczone zamkiem na szyfr.

 

Zaproszenie na szkolny teatrzyk niekoniecznie z pełną informacją

Teoretycznie - jak wynika z przepisów RODO - równiez zaproszenie na szkolną uroczystość wymaga dołączenia informacji o tym, na jakiej podstawie przetwarzane są w szkole dane zapraszanego gościa oraz kto jest ich administratorem. Autorzy poradnika radzą jednak, by nie popadać w przesadę. 

Osobie, której dane dotyczą, można przy okazji zaproszenia udzieli jedynie najistotniejszych informacji - np. odsyłając do strony internetowej, gdzie zamieszczono pełną treść komunikatu o szczegółach przetwarzania danych. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w przypadku, gdy administrator nie ma możliwości, żeby wykonaź w pełni obowiązek informacyjny.
 

Czy zgodnie z RODO w szkole może być zainstalowany monitoring wizyjny?>>