- Pierwszoklasiści  będą się uczyć w odrębnych oddziałach - mówił o wiceminister Maciej Kopeć, absolwenci gimnazjów skończą licea trzyletnie, a uczniowie, którzy skończyli ośmioklasową podstawókę czteroletnie. Minister zapewnił, że liczba uczniów z podwójnego rocznika, nie będzie zasadniczo odbiegać od poprzednich lat.


Rekrutacja do liceum w 2019/2020 - miejsca dla wszystkich

- To kwestia liczby uczniów, którzy będą w liceach ogólnokształcących. Trzeba zwrócić uwagę, że duża część uczniów i tak wybiera technika i szkoły branżowe. A zatem ta liczba w liceach będzie podobna do tej z 2009-2010. System sobie już z tym poradził - tłumaczył wiceminister edukacji. 

Dodał, że nie będzie problemu z miejscami w liceach, czego dowodem jest m.in. fakt, że samorządy stosunkowo rzadko decydowały sę na przekształcanie gimnazjów w licea. 

- Analizowaliśmy te dane w momencie przeprowadzania reformy, rozstrzygnęło się to w 2017 r. , gdy samorządy podejmowały decyzję o sieci. Liczba miejsc zwiększy się, bo przy niektórych liceach istniały gimnazja. Nie ma potrzeby zwiększania liczby miejsc - tłumaczył Maciej Kopeć. 

Jako przykład podał warszawskie Liceum im. Stefana Batorego, do którego w tym roku przyjęto 218 uczniów, a w przyszłym dla absolwentów podstawówek i gimnazjów przeznaczono łącznie 380 mejsc (po 190). Podkreślił, że dla każdegu ucznia znajdzie się miejsce w szkole średniej.
 

Analiza – komentarz, wzory -  Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.>>
 

Dodatkowy egzamin do liceum?

Zasady dotyczące rekrutacji nie ulegną zmianie. Pod uwagę brane będą zarówno punkty z egzaminu, jak i wyniki na świadectwie absolwenta - złożą się po równo na punktację absolwenta. Licea mają możliwość przeprowadzenia dodatkowych egzaminów, ale tylko za zgodą resortu oświaty.

- Egzamin wymaga zgody ministra i są licea, które o to występują np. liceum Staszica - tłumaczył minister Kopeć. W praktyce nie zdarza się to jednak często, a przepisy są elastyczne w tej sprawie  - Nie ma przeszkód, by nie rozpatrywać takich wniosków - mówił wiceminister.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wzrośnie do 641 tys. - co według MEN nieznacznie odbiega od tej w poprzednich latach, tu resort podaje poziom z 2010 r. czyli 632 tys.

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>