Od marca do czerwca tego roku ankiety wypełniło 440 rodziców, 212 pełnoletnich uczniów i 101 dyrektorów szkół. Ankieterzy przeprowadzili też pogłębione wywiady z częścią rozmówców. Okazało się, że na 4,5 tys. małopolskich szkół tylko w 17 organizowane są lekcje etyki, przy czym na religię nie uczęszcza ok. 10 proc. uczniów, którzy lekcje spędzają w bibliotece, na korytarzu lub w świetlicy. 
Niezbyt optymistycznie wygląda także kwestia tolerancji w szkołach. Okazuje się, że uczniowie innych wyznań bywają narażeni na szyderstwa i to nie tylko ze strony innych uczniów, ale także też nauczycieli. 
„Do klasy przyszła uczennica, która nie uczestniczyła w lekcji religii i spędzała ją w świetlicy. Ksiądz przy całej klasie zaczął z nią dyskutować. »A ty masz Pana Jezusa w sercu? A gdzie się ochrzciłaś? W basenie? « - i zaczął ją tak wyśmiewać przy całej klasie” - cytuje raport "Gazeta Wyborcza". Można się z niego dowiedzieć również, że prawosławni to "półpoganie". 
Brak tolerancji naraża dzieci na stres, często nawet decydują się uczęszczać na religię, by się nie wyróżniać i nie narażać przez to na docinki. 
- Naszym celem był monitoring publicznej edukacji pod kątem przestrzegania konstytucyjnych praw wolności sumienia, wyznania i prawa rodziców do wychowywania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami - mówi Joanna Balsamska z "Polistrefy". Więcej>>