Zaplanowana na 23 października br. Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna „Fakty i mity w pracy psychologa i pedagoga” dedykowana jest nie tylko pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale także psychologom i pedagogom pracującym w przedszkolach i szkołach, oraz nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych. - Istotą zachodzących zmian jest tworzenie systemu wspierania przedszkoli i szkół poprzez podejmowanie działań długofalowych poczynając od diagnozy potrzeb placówki poprzez pomoc w realizacji zadań i oceny skutków – czytamy w programie konferencji. Konferencja ma być okazją do analizy prawnych aspektów pracy psychologa/pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, ustawowych zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nowych narzędzi diagnostycznych.
Jej organizatorzy zaprosili wielu wybitnych specjalistów, doświadczonych praktyków.
M.in. Agnieszka Olszewska mówić będzie o prawnych aspektach pracy psychologa i pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Z kolei prof. Jerzy Vetulani przedstawi referat pt. „Neurobiologia - wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się. Przekraczanie granic możliwości mózgu w uczeniu się”, a Tomasz Garstka omówi oszukańcze teorie, narzędzia i metody w psychologii - "co wyrzucić z poradni a co nabyć?"
Jak podkreślają organizatorzy, podczas konferencji będzie również okazja do doskonalenia kompetencji w zakresie zapobiegania i reagowania na sytuacje szczególnie trudne, jakimi są próby samobójcze dzieci i młodzieży i zachowania autodestrukcyjne.
Więcej o konferencji>>>