Temat poruszy dr Katarzyna Braun, prelegentka III Kongresu Edukacja i Rozwój.
"Wolontariat jest zjawiskiem wpisującym się w działalność prawie każdej współczesnej szkoły. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w programach wychowawczych szkół jak i w praktycznej działalności. Badania prowadzone wśród wolontariuszy pokazują, że przynosi on pozytywne skutki w życiu tych, którzy bezpośrednio korzystają z pracy wolontariuszy, ale także w życiu samych wolontariuszy. Dzięki dobrze zorganizowanej pracy młodzi ludzie mają szansę między innymi zdobyć nową wiedzę, umiejętności, stawać się bardziej wrażliwymi na potrzeby innych." - podkreśla. Jednak warto zadać sobie pytanie, czy wprowadzając obowiązek uregulowania wolontariatu na poziomie statutów szkoły, MEN nie wylewa dziecka z kąpielą.
"W odwołaniu do analizy definicyjnych wyróżników wolontariatu, prowadzanych badań oraz własnej działalności w wystąpieniu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób organizować wolontariat w szkole, żeby przyczyniał się do wszechstronnego rozwoju uczniów?" - wyjaśnia dr Braun.

III Kongres Edukacja i Rozwój odbędzie się w dniach 27-28 października. Zgłoś się już teraz>>