– Rzeczywiście, w ostatnich dwóch latach obserwujemy, że liczba takich orzeczeń wzrasta zwłaszcza tam, gdzie poradnie wystawiające orzeczenia i szkoły, do których uczniowie z orzeczeniami uczęszczają, prowadzone są przez te same podmioty – potwierdza Grzegorz Kubalski, wicedyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. – Jednocześnie cieszymy się, że problem został dostrzeżony przez MEN i z deklaracji, iż system, który zaczyna prowadzić do patologii, jest analizowany i ma szansę być zmieniony – dodaje.
Przez wzrost orzeczeń MEN musiał na nowo przeliczyć standard A subwencji oświatowej i dokonać nowego podziału subwencji między gminy, powiaty i województwa. Zmiana ma ograniczyć tego rodzaju problemy.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 16 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów