Jej organizatorzy - Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi -  przygotowali przydatne materiały m.in. wykaz produktów biobójczych, zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, a także filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych dla uczniów klas IV-VIII oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Podczas tygodnia profilaktyki uczniowie, samorządy uczniowskie, nauczyciele mogą wykazać się swoją pomysłowością i w dowolny sposób przyczynić się do szerzenia wiedzy na temat chorób zakaźnych, w tym szczepień czy higieny osobistej. Mogą to być m.in.: konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, kiermasze, lekcje poświęcone tematowi szczepień i higieny osobistej.

 

 

Ministerstwo edukacji zachęca wszystkich do aktywnego uczestniczenia w akcji. - Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia – podkreśliło MEiN.
Szczegółowe informacje>>

Czytaj także: Wyzwania dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 – rusza badanie>>