Jak przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 2009 r. - w ramach systemu nadzoru pedagogicznego i dzięki projektowi systemowemu pod nazwą Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły -  prowadzi się w Polsce ewaluację pracy szkół i innych placówek oświatowych.
Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, jest stworzenie systemu nadzoru, który m.in. wesprze szkoły i placówki w rozwoju (przez dostarczanie informacji o jakości ich pracy), umożliwi prowadzenie polityki edukacyjnej (dzięki zapewnieniu wiarygodnych i porównywalnych danych o całym systemie oświatowym) oraz ułatwi zarządzanie edukacją w Polsce.
Czytaj: Ewaluacja zewnętrzna i nadzór pedagogiczny tematami KKDS>>>

Jak podkreślają realizatorzy projektu, aby ukierunkować dyrektorów i nauczycieli na działania przydatne do poprawiania jakości oraz usprawnić zarządzanie informacją w Polsce sformułowano wymagania, które wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty, pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania. Zapewnia to porównywalność danych uzyskiwanych w ramach nadzoru i umożliwia opracowywanie wyników nie tylko w odniesieniu do badanej szkoły, ale również na poziomie lokalnym i centralnym.
W celu ustalenia poziomu spełniania wymagań państwa prowadzona jest ewaluacja w dwóch formach: jako ewaluacja zewnętrzna, wykonywana przez odpowiednio przygotowanych wizytatorów oraz jako ewaluacja wewnętrzna. Udostępnione opracowanie przedstawia wyniki wyłącznie ewaluacji zewnętrznej. Zawiera ono m.in. wyniki nadzoru pedagogicznego za okres od 1 września do 31 marca 2014 r., w zakresie spełniania przez szkoły 12 sformułowanych wymagań.
Więcej o projekcie>>>

Najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa będą przedmiotem Kongresu Edukacja i Rozwój>>>