Opracowanie omawia wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół biorąc pod uwagę zarobki ustawowe oraz rzeczywiste. "Ponadto publikacja prezentuje ogólne trendy w ustawowych pensjach nauczycieli oraz zawiera część porównawczą odnoszącą pensje ustawowe polskich nauczycieli do pensji nauczycieli w innych krajach."
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w Polsce jest konsekwencją realizowanego przez rząd planu podwyższania wynagrodzeń pedagogów o 50% w latach 2007-2012.
W przeciwieństwie do Polski większość krajów europejskich zdecydowała się na zamrożenie, a nawet wyraźne cięcia w ustawowych wynagrodzeniach nauczycieli, głównie ze względu na panujący kryzys gospodarczy.
Jak wynika z raportu "w przypadku Polski podobnie jak w innych krajach europejskich roczne minimalne pensje ustawowe brutto nauczycieli są niższe niż PKB na jednego mieszkańca. Natomiast maksymalne roczne zarobki brutto dla nauczycieli w Polsce oscylują wokół PKB na jednego mieszkańca (w większości krajów jest wyższy)". Opracowanie jest dostępne m.in. na stronie internetowej: www.eurydice.org.pl