- Rozmawialiśmy o rozporządzeniu o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jesteśmy w trakcie konsultacji i uzgodnień tego rozporządzenia. Ono umożliwi wypłacenie nauczycielom wynagrodzeń według nowych stawek. (...) Jednak na poziomie rozporządzenia nie możemy zmienić projektu ustawy, dlatego nasze propozycje przewidują, że nauczyciel dyplomowany będzie miał nową stawkę na poziomie 4550 zł - powiedział w przerwie minister Piontkowski. - Rozmowy trwały dosyć długo, mamy w tej chwili krótką przerwę i po przerwie wrócimy do rozmowy o punkcie trzecim, czyli o ewentualnym powrocie do przepisów umożliwiających wprowadzenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. (...) Ta dyskusja jest dopiero przed nami - przekazał.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych >>>

 

Piontkowski pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy po środowym spotkaniu będzie znany szkic zapisów w Karcie nauczyciela na temat wcześniejszych emerytur.

- Na pewno dziś nie będzie żadnych propozycji zapisów legislacyjnych. Chcemy raczej pokazać pewne elementy, które należy rozstrzygnąć i dać początek do rozmowy także i ze związkami zawodowymi, w których kierunkach ewentualnie rozstrzygać te sprawy problemowe - powiedział. A nimi są - jak dodał - np. jakiej grupy nauczycieli miałyby one dotyczyć i od kiedy miałyby te przepisy obowiązywać. Ze strony resortu edukacji w pierwszej części spotkania, poza wiceministrem Piontkowskim, udział wziął szef MEiN Przemysław Czarnek.(ms/pap)

Czytaj w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich wykorzystywanych przez pracowników szkoły oraz kontrola wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem urlopu zdrowotnego przez nauczycieli >>>

Sprawdź w LEX: Kalkulator awansu zawodowego nauczycieli >>>