W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie nieco ponad 43 mld zł. Wartość ta jest wyższa w stosunku do zeszłorocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 1,17 mld zł, tj. o 2,8 proc.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli wyższe w 2018 r.>>

Jak wyjaśnia resort edukacji narodowej w odpowiedzi na interpelację nr 17917, w kwocie subwencji uwzględniono:
- dodatkowe środki w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5 proc. podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego),
- dodatkowe środki w związku z reformą edukacji opisane w ocenie skutków regulacji do ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Więcej>>

Subwencja oświatowa wzrośnie w 2018 r.>>

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach, Jarosław Kordziński

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy>>