Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził stanowisko, że posiadania władzy rodzicielskiej nie można utożsamiać z jej faktycznym sprawowaniem, dlatego rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dziećmi nie musi dzielić się ulgą podatkową.
"Wnioskodawczyni sprawującej opiekę nad dziećmi i wykonującej wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału drugiego z rodziców, w latach 2009–2013 przysługiwało prawo skorzystania z całości ulgi z tytułu wychowywania dzieci". Również w rozliczeniu za 2014 r. i kolejne lata będzie uprawniona do skorzystania z całości ulgi. - stwierdził organ podatkowy.

Źródło: "Rzeczpospolita", IPTPB2/4511 -326 /15-5/PK, IPTPB2/4511- 326/15-4/PK

Miasta nie mogą uzależniać przyjęcia do przedszkola od miejsca rozliczenia PIT>>