Ideą konkursu jest szerzenie w szkołach podstawowych idei oszczędzania i przedsiębiorczości.
"To kolejny konkurs przygotowany przez PKO Bank Polski dla społeczności szkolnych. Jest uzupełnieniem wydarzeń takich jak konkurs dla opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkurs dla SKO czy konkurs "SKO Blog Miesiąca", które wpisały się już na stałe do kalendarza SKO" - wskazała dyrektor Biura Młodego Klienta PKO BP Małgorzata Kocoń. O końcowym sukcesie danej szkoły zdecydują efekty popularyzacji SKO, czyli liczba dzieci oszczędzających w Kasie oraz suma środków zaoszczędzonych na rachunkach SKO uczniów.
"Co ważne, do konkursu mogą przystąpić również szkoły, które nie uczestniczą jeszcze w SKO lub uczestniczą w Programie na starych zasadach. Wystarczy, że otworzą SKO Konto dla Szkoły, co jest warunkiem udziału w konkursie" - dodała Kocoń.
Aby wyrównać szansę szkół biorących udział w konkursie będą one podzielone na trzy grupy. Pierwszą będą stanowić szkoły do 100 uczniów włącznie, kolejna - od 101 do 300 uczniów włącznie, oraz szkoły, do których uczęszcza więcej niż 301 uczniów.
W każdej grupie 38 szkół z największą liczbą zdobytych punktów może zdobyć atrakcyjne nagrody - zaznacza PKO BP, m.in. laptopy, rzutniki, tablice interaktywne, a także aparaty fotograficzne. "Nagrody otrzyma aż 114 szkół podstawowych z całej Polski. Konkurs potrwa do 31 marca 2013 r., a wybór laureatów nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia 2013 r." - wskazała Kocoń.
Dyrektor pionu sprzedaży detalicznej w PKO BP Adrian Adamowicz stwierdził, że systematycznie rosnąca liczba dzieci i szkół oszczędzających z SKO potwierdza, że istnieje duże zapotrzebowanie na praktyczną edukację finansową skierowaną do najmłodszych, "tak by w przyszłości potrafili świadomie zarządzać swoimi finansami". "Nieustannie rozwijamy obszar młodego klienta, który jest jednym z elementów długoterminowej strategii Banku. Już wkrótce zaproponujemy kolejne, niespotykane na rynku rozwiązania” - podkreślił.
Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) prowadzone przez PKO BP to największy, najstarszy i najnowocześniejszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Obecnie z PKO BP oszczędza już prawie 4,2 tys. społeczności szkolnych. Oznacza to, że co czwarta szkoła podstawowa w Polsce prowadzi SKO. Przesłanie edukacyjne programu dociera do miliona dzieci, a ponad 100 tys. z nich założyło już swoje pierwsze konto bankowe w serwisie bankowości elektronicznej SKO. (PAP)