- Na 7 stycznia zaprosiłem pana premiera na spotkanie prezydium zarządu głównego, 8 stycznia jest Zespół do Spraw Usług Rady Dialogu Społecznego, są dwa dni negocjacji z rządem, jeżeli one nie przyniosą rezultatów, najprawdopodobniej 10 stycznia zapadnie decyzja o organizacji strajku – powiedział Sławomir Broniarz, w TVN24.

 

Nauczycielska pensja raczej demotywuje>>

 

Niskie wynagrodzenia netto

Jak zapewnia resort edukacji, począwszy od 1 kwietnia 2018 r. wynagrodzenie nauczycieli zaczęły systematycznie wzrastać. Zaplanowano, że pensje pedagoga wzrosną o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat, co - jak argumentuje MEN - jest porównywalne z przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Kolejne podwyżki wprowadzone będą od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

 


 

Zarobki nauczycieli netto w 2018 r.

 • stażysta – 1751 zł (stawki netto podajemy w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS)
 • kontraktowy – 1798 zł
 • mianowany – 2033 zł
 • dyplomowany – 2377 zł

 

 


 

Podwyżka do 100 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego wylicza, że realna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, jaką nauczyciele otrzymali w kwietniu 2018 r., wyniosła w przypadku:

 • stażysty – 86 zł
 • kontraktowego – 87 zł
 • mianowanego – 99 zł
 • dyplomowanego – 117 zł.

 

Podobne podwyżki ministerstwo planuje w 2019 roku. Jak podkreśla ZNP, opierając się na danych GUS, nauczyciele zarabiają ok. 1-1,2 tys. zł mniej niż w innych zawodach, w których wymaga się wysokich kwalifikacji (m.in. prawników, lekarzy, informatyków).

 

Obcięte dodatki

 

ZNP przypomina także o obciętych dodatkach i uprawnieniach socjalnych. Zmiany w tej materii weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Chodzi o:

 •  prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy – dotyczyło to nauczycieli zatrudnionych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszkańców;
 • dodatek mieszkaniowy – korzystało z niego 186 tys. pedagogów mieszkających na wsi i w małych miastach (MEN oszczędziło 129 mln zł rocznie);
 • możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach – oszczędności wyniosą 137 mln zł rocznie (od 2019 r.).
 • dodatek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – dotyczy to nauczycieli kontraktowych, a więc początkujących w zawodzie (ministerstwo zaoszczędzi ok. 5 mln zł rocznie);
 • dotychczasowe możliwości awansowania w zawodzie. Według nowych zasad uzyskanie najwyższego stopnia awansu (nauczyciel dyplomowany) będzie trwać średnio o pięć lat dłużej (wydłużenie ścieżki awansu z 10 do 15 lat).

 

Związkowcy przypominają także, że po kolejnych nowelizacjach dłużej trzeba będzie czekać na zwiększenie wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu. Wyliczają, że budżet państwa już w 2019 r. zaoszczędzi na tym 23 mln zł, od 2021 r. – setki milionów złotych rocznie, a od 2023 r. co roku oszczędności z powodu zmian w awansie zawodowym wyniosą około 1 mld zł,

 

Akcja protestacyjna

We wtorek ZNP poinformował o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Podkreślił, że popiera działania nauczycieli, którzy udają się na zwolnienia lekarskie. Związkowcy żądają podwyżek płacy zasadniczej w wysokości 1000 zł.

 

Podobne postulaty zgłaszają nauczyciele, którzy protestują, biorąc w tym tygodniu zwolnienia lekarskie. Na nauczycielskich grupach na Facebooku pojawiają się informacje o odwołanych lekcjach m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Międzyrzecu.