Rzucenie dzieciom piłki nie jest dobrym sposobem, by zachęcić je do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Wicminister edukacji, w odpowiedzi na interpelację poselską, przypomina, że szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom ciekawe zajęcia - dostosowane do ich zainteresowań.

 

 


 

MEN sprawdzi, czy organizować zajęcia korekcyjne

Jak informuje wiceminister Kopeć, MEN przeprowadzi w szkołach ankietę, w której sprawdzi, czy potrzebne są dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Wyniki będą podstawą do opracowania sposobu wsparcia systemowych działań w tym obszarze.

Minister podkreśla, że szkoły już mogą organizować dodatkowe zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej - muszą być prowadzone przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 

Czy można kumulować niektóre zajęcia fakultatywne z WF i realizować je w soboty?>>

 

WF ma być ciekawy

Maciej Kopeć przypomina, że każda szkoła jest zobowiązana do rozwijania włas­nej oferty programowej w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego - ma w tej materii uwzględniać przeded wszystkim potrzeby i zainteresowań uczniów.

Tłumaczy też, że przepisy prawa oświatowego umożliwiają zwiększenie przez organ prowadzący - na wniosek dyrektora szkoły - liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym m.in. wychowania fizycznego (maksymalnie o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału, grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej).

 

Sport i patriotyzm w szkole wyciągną graczy z uzależnienia>>


Zdrowy styl życia nie tylko na wf

W walce z problemem otyłości wsparciem mają być też zajęcia ksztautujące zdrowe nawyki żywieniowe oraz inne lekcjie, na których uczniowie zgłębiają temat m.in. budowy, funkcjonowania i niektórych schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, krzywica) oraz uczą się zasad profilaktyki.

- Wyrażam nadzieję, że podjęte działania promocyjne zainspirują młodych ludzi, ich nauczycieli oraz rodziców i opiekunów do podjęcia różnorodnych, twórczych i upowszechniających aktywność fizyczną działań, zarówno w trakcie obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu, jak również przez cały rok - podsumowuje wiceminister Kopeć.

 

W jaki sposób zorganizować lekcje wf prowadzone przez dwóch nauczycieli?>>