W ten sposób wiceminister odpowiada na wątpliwości dotyczące przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które nie dookreślają zasad rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówce integracyjnej - pytanie w tej sprawie zadał poseł Andrzej Kryj.

Rozliczanie kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w placówce integracyjnej jest o tyle trudne, że wszyscy nauczyciele i pracownicy w pewien sposób biorą udział w takim kształceniu. I problematyczne jest określenie, ile faktycznie pieniędzy przeznaczono na konkretnego ucznia.

"Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele, o których mowa w art. 35 ust 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych" - tłumaczy wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Dodaje, że jedną z metod w przypadku niektórych wydatków może być metoda uwzględniająca proporcję liczby uczniów niepełnosprawnych do wszystkich uczniów w jednostce.

"Dobór metody oszacowania ww. wydatków powinien zostać dokonany indywidualnie dla danej szkoły/przedszkola z uwzględnieniem specyfiki organizacji kształcenia specjalnego w tej szkole/przedszkolu" - podsumowuje.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>